ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گاز نیتروژن در صنایع مختلف کاربردهای زیادی دارد به همین منظور ما تلاش نموده ایم تا مقاله‌ای در مورد گاز نیتروژن، گاز ترکیبی (گاز کالیبراسیون) نیتروژن و نمونه‌هایی از گاز‌های ترکیبی نیتروژن تولید شده در سپهرگازکاویان به شما ارائه دهیم.

گاز ترکیبی نیتروژن:

شاید برای بسیاری از شما این سوال ایجاد شود که گاز ترکیبی یا مخلوط گازی یا گازهای میکس چه نوع گازی هستند و چه کاربردی دارند، ما در این دسته از مقالات سعی نموده‌ایم تا پاسخ سوالات شما را بدهیم. در این مقاله درباره گاز ترکیبی نیتروژن و کاربردهای این گاز مرجع توضیح می‌دهیم:

گاز مرجع چیست؟

گازهای ترکیبی به طور معمول از تلفیق چند گاز خالص حاصل می‌گردند البته بسته به نوع کارکرد گاز ترکیبی و اینکه برای چه اهدافی مورد استفاده قرار می‌گیرد درصد ترکیب هر کدام از گازهای خالص ممکن است متفاوت باشد.

گازهای کالیبراسیون بصورت گازی تعریف می‌گردند مانند گاز کالیبراسیون صفر و گاز کالیبراسیون اسپن.

نیتروژن(ازت):

گاز نیتروژن که در انگلیسی به آن Nitrogen و در فرانسوی به آن Azote می‌گویند. دارای نماد شیمیایی N است. نیتروژن در گروه 5 جدول تناوبی یافت می‌گردد و عدد اتمی آن 7 است. همانگونه که گفته شد نیتروژن در گروه 5 جدول تناوبی و یا 15 وجود دارد. نیتروژن به طور معمول حالت گازی دارد و به صورت یک ملکول دو اتمی به عنوان یک گاز بی اثر عمل می‌کند. نیتروژن مزه و بو و رنگ ندارد. به طور کلی حدود 78% از جو زمین را گاز نیتروژن فرا گرفته است. نیتروژن را می‌توان جزو اصلی عناصر بافت های زنده محسوب نمود.

نیتروژن می‌تواند ترکیباتی مانند آمونیاک و نیتریک اسید و سیانید را تشکیل دهد.

گاز کالیبراسیون:

مواردی از گازترکیبی نیتروژن:

اکسیژن در بالانس گاز نیتروژن

گاز هلیوم*گاز دی اکسید کربن در بالانس گاز نیتروژن

لازم به ذکر است این موارد گفته شده بسیار متنوع‌تر و گسترده‌تر از آنچه بیان شده است و گاز ترکیبی نیتروژن تولید شده توسط شرکت سپهرگازکاویان با بالاترین کیفیت و قیمت مناسب ارئه می‌گردد.

گاز کالیبراسیون نیتروژن:

گاز کالیبراسیون یک مخلوط گازی یا یک گاز مرجع است که معمولا در آزمایشگاه‌ها بعنوان یک استاندارد مرجع مقایسه ای در کالیبره کردن دستگاه های گوناگون مانند تجزیه کننده گاز و آشکارسازها مورد استفاده قرارمی‌گیرد. با توجه به آنچه گفته شد گاز کالیبراسیون باید ترکیب دقیق و مشخصی داشته باشد. برای مثال گاز صفر، 500ppm  مونوکسید کربن در گاز نیتروژن این نمونه گفته شده یک گاز کالیبراسیون نیتروژن به شمار می‌آید.