خدمات
_

خدمات ما

شرکت سپهر گاز کاویان دارای گواهینامه ISO17025 و آزمایشگاه مرجع اداره استاندارد می باشد.سپهر گاز کاویان قادر به آنالیز گازهای خالص و ترکیبی می باشد.

آنالیز گازهای خالص

آنالیز گازهای خالص به منظور تعیین خلوص و مشخصات گازهای خالص انجام می‌شود. 

آنالیز گازهای ترکیبی

آنالیز گازهای ترکیبی به منظور تعیین ترکیب و میزان گازهای مختلف در یک مخلوط گازی انجام می‌شود.