گازانتونوکس-سپهر گاز کاویان

گازانتونوکس چیست: انتونوکس، که غالبا “گاز و هوا” نامیده میشود، یک مخلوط گازی است که ازترکیب حداکثر 50% اکسیژن و 50% نیتروس اکساید تشکیل میشود.در این مقاله به بررسی گازانتونوکس می پردازیم.

این تریکب گازی “مخلوط گاز و هوا” دربسیاری از زایشگاه ها و بیمارستان ها از یک منبع تغذیه مرکزی به تمام اتاقهای زایمان پمپ میشود، در نتیجه هر زمانی که این گاز مورد نیاز باشد در دسترس قرار دارد.

گفتنی است که این مخلوط گازی بیرنگ و بی بو میباشد.

زایمان با گاز انتونوکس و مزایا و معایب آن

همانطور که میدانید درد زایمـان اغلـب شـدید بوده و عدم تسـکین آن می تواند تاثیرات بدی بر وضعیـت فیزیولوژیک مادر داشـته باشـد. درد در حین زایمان بـا ترسـی کـه مربـوط بـه پیشـرفت کندتر کار اسـت همراه می باشـد.

اندازه گیـری دقیق و درمان مناسـب درد یک مشـکل مهم برای پرسـنل پزشـکی و پرسـتاری اسـت.گازانتونوکس در زایمان کاربرد دارد.

شایان ذکر است انتخاب هـای متعـددی در دوران زایمـان در مـورد گزینه های در دسـترس برای تسـکین درد وجـود دارد و هر روش خطـرات و منافع خـاص خـود را در خصـوص کارایـی و در دسـترس بـودن آن بـه همـراه خواهد داشت.

گازانتونوکس-سپهر گاز کاویان

یکـی ازروش هـای متـداول کنتـرل درد زایمـان اسـتفاده از گاز انتونوکس میباشد.
لازم به ذکر است از مهمتریـن معایـب ایـن روش کـم اثربـودن آن می باشـد
اگر بخواهید از روش “زایمان در آب” استفاده کنید میتوانید در حوضچه مخصوص زایمان نیز از “گاز و هوا” استفاده نمایید.

چه زمانی باید از گازانتونوکس استفاده کنیم ؟

شما میتوانید “گاز و هوا” را در هر مرحله ای از زایمان که مایل باشید، استفاده کنید برای این کار کافی است لوله هوا را بین لبها یا دندانهای خود قرار داده و عمیق و منظم نفس بکشید.

بدین صورت یک دریچه دوطرفه فعال میشود که انتونوکس را برای تنفس شما رها میکند و دی اکسید کربنی که از ریه شما خارج میشود را جمع و منتقل میکند.

این تنفس عمیق را تا جایی ادامه میدهید که احساس سرگیجه خفیف به شما دست بدهد. سپس دست شما شل شده و لوله “گاز و هوا” را رها میکند که در نتیجه این گاز دیگر به ریه شما وارد نمیشود وظرف چند ثانیه، شما مجددا به حالت طبیعی باز میگردید

مزایای استفاده از انتونوکس چیست؟

-استفاده از آن بسیار ساده و تحت کنترل شما میباشد.
-اثر آن به مدت طولانی در بدن شما باقی نمیماند.
-میتواند درد و ناراحتی انقباضها را کاهش دهد.
-اکسیژن دارد که برای کودک شما خوب است.

اما لازم به ذکر است که استفاده از این گاز معایبی هم به همراه دارد که عبارت است از:
-این گاز یک مسکن متوسط محسوب میشود.
-امکان دارد موجب شود احساس تهوع کنید.
-منجربه خشکی دهان شما میشود.

چند نکته مفید و مهم در رابطه با مصرف این گاز

گفتنی است به محض احساس شروع یک انقباض، انتونوکس را مصرف کنید. توجه داشته باشید که حداقل 20 ثانیه طول میکشد تا این گاز به قدر کافی در جریان خون شما وارد شود که درد را تا حدی تسکین دهد و 40 تا 45 ثانیه طول میکشد تا حداکثر اثر خود را بگذارد.

بنابراین اگر به موقع و به محض احساس شروع یک انقباض از این گاز استفاده نشود و آنقدر صبر کنید که انقباض واقعا آزاردهنده شود و سپس انتونوکس را به ریه وارد کنید، اثر آن در بین دو انقباض ظاهر خواهد شد که دیگر نقشی در کاهش درد شما نخواهد داشت! اگر “گاز و هوا” از طریق یک ماسک پلاستیکی به شما داده شده و پلاستیک آن شما را آزار میدهد، می توانید درخواست کنید که یک لوله دهانی به شما بدهند.

تعویض ماسک با لوله دهانی کار دشواری نمیباشد. بین انقباض ها، مقدار کافی آب مزمزه کنید تا دهان شما را مرطوب نگه دارد.هنگامی که در مرحله دوم حاملگی، نوزاد را به بیرون از رحم هُل میدهید، خانمها معمولا احساس میکنند که اگر بدون استفاده از “انتونوکس” بر کار خود تمرکز کنند راحتتر هستند؛ اما برخی از خانمها ترجیح میدهند کمی “گاز و هوا” در ابتدای هر انقباض مصرف کنند، سپس لوله دهانی را کنار بگذارند و به نوزاد فشار بیاورند! اگر انتونوکس نمیتواند به اندازه کافی به شما کمک کند که درد انقباضها را تحمل کنید، نگران نباشید و یک روش دیگر را امتحان کنید. استفاده از “گاز و هوا” مانع استفاده از مسکن های دیگر نمیشود.

مشاهده مطالب مشابه :

گاز ترکیبی آرگون

گاز ترکیبی آمونیاک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *