رنگ سیلندر-سپهر گاز کاویان

استاندارد رنگ سیلندر گازهای مختلف، متفاوت است. در این محتوا در خصوص این استانداردها و رنگ ها صحبت خواهیم کرد.

گازهای مختلف و استاندارد رنگ سیلندر آن ها

همانطور که میدانید هر سیلندری بسته به اینکه چه نوع گازی در آن شارژ میشود رنگ آمیزی میشود.

رنگ سیلندرهای گاز یکی از موارد بسیار پر اهمیت بشمار می‌رود واین تفکیک باعث میشود که راحت تر گاز داخل سیلندر شناسایی شود و در این صورت است که از خطرات احتمالی کاسته میشود. در ایران دو استاندارد ISIRI 304 و ISIRI 712 به موضوع رنگ سیلندرها پرداخته است. استاندارد 712 با موضوع استاندارد رنگ سیلندر های گاز و استاندارد 304 با موضوع سیلندر های گاز طبی برای مصارف پزشکی -نشانه گذاری برای تشخیص محتوای سیلندر نگارش شده است و صرفا در بخشی از این استاندارد (304) به رنگ سیلندرها پرداخته شده است.

رنگ سیلندر-سپهر گاز کاویان
رنگ سیلندرها بر چه اساسی انتخاب میشود

لازم به ذکر است که رنگ سیلندرها بسته به کاربرد صنعتی، آزمایشگاهی و یا طبی متفاوت می باشند و اساسا استاندارد در حوزه طبی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.در این مقاله عمده رنگهایی که برای سیلندرها با کاربری صنعتی و آزمایشگاهی در ایران مورد استفاده قرار می گیرد شرح داده میشود،

گاز استیلن

گاز استیلن یک گاز غیر سمی ، آتش زا، بی رنگ، غیر خورنده و مایع شونده می‌باشد این گاز در گرید آزمایشگاهی قرمز تیره ودر گرید صنعتی زرد میباشد.

گاز اکسیژن

همانطور که میدانید اکسیژن یک گاز غیر آتش زا، بی بو،به رنگ آبی کم رنگ و غیر خورنده میباشد و گاز دائمی است این گازدر گرید آزمایشگاهی مشکی و در گرید صنعتی مشکی گلویی سفید است.

گاز آرگون

آرگون گازی بی اثر است این گاز غیر سمی، غیر آتش زا، بی بو ، بی رنگ، غیر خورنده و دائمی میباشد این گاز در گرید صنعتی و آزمایشگاهی سبز تیره و یا آبی است.

گاز دی اکسید کربن

گاز دی اکسید کربن یک گاز غیر سمی می‌باشد این گازغیر آتش، بی بو، بی رنگ و غیر خورده است در گرید آزمایشگاهی و صنعتی طوسی و یا مشکی گلویی طوسی.

گاز متان

متان غیرسمی، آتش زا، بی بو بی رنگ و غیر خورنده استرنگ سیلندر این گاز قرمز میباشد.

گاز مونواکسید کربن

این گاز گازی بی رنگ ، بی بو آتش زا و غیر خورنده میباشد و گفتنی است که اگر درصد آن بیشتر ازPPM 25 باشد سمی است از این رو رنگ سیلندر آن قرمز گلویی زرد میباشد.

گاز نیتروژن

گاز نیتروژن هم گازی بی رنگ ، بی بو ، غیر سمی و غیر آتش زا میباشد رنگ سیلندر این گاز در گرید آزمایشگاهی طوسی گلویی مشکی و در گرید صنعتی مشکی میباشد.

گاز هلیوم

هلیوم هم مانند گازهای بی اثر دیگر بی رنگ، بی بو، غیر خورنده و غیر سمی میباشد. سیلندر این گاز با رنگ قهوه ای و یا طوسی گلویی قهوه ای شناسایی میشود.

گاز هوای خشک

رنگ سیلندراین گاز در گرید آزمایشگاهی طوسی گلویی سبز و در گرید صنعتی مشکی گلویی سبزمیباشد.

گاز هیدروژن

هیدروژن گازی بی رنگ ، بی بو ، غیر خورنده میباشد اما این گاز اتش زا است بنابراین رنگ سیلندر آن قرمز میباشد.

گفتنی است که معمولا رنگ سیلندر گازهایی که آتش زا میباشند به رنگ قرمز است.

شایان ذکر است استاندارد رنگ در اروپا طی چند سال اخیر تغییر کرده و از BS349 به EN1089-3 تغییر یافته است. سازمان بین الملل استاندارد (ISO) نیز استاندارد ISO 32:1977 را نیز به همین منظور تعریف نموده است. متاسفانه در ایران سیلندرها به ندرت دارای رنگ استاندارد هستند. شرکت سپهر گاز کاویان جز معدود شرکت هایی است در ایران که احتمام کامل به این امر را داشته و کلیه سیلندرهای خود را با رنگهای استاندارد به مشتریان ارائه می نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *