امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آنالیز گازهای مخلوط:

امروزه گازهای مخلوط کاربردهای زیادی در صنعت دارند لذا آنالیز و جداسازی اجزا آن از یکدیگر بسیار مهم است زیرا درصد خلوص و مقدار هر یک از اجزا نتیجه نهایی گاز ترکیبی را در بر دارد.در این مقاله سعی نموده ایم شما را با گاز ترکیبی و گاز های مخلوط و آنالیز گازهای مخلوط آشنا کنیم با ما همراه باشید.

کروماتوگرافی:

برای شروع مبحث کروماتوگرافی ابتدا نیاز است با تاریخچه این دستگاه آشنا شویم. رایج‌ترین روش برای جداسازی گازهای ترکیبی و مخلوط‌ها استفاده از کروماتوگرافی است. کروماتوگرافی در تمامی رشته و صنعت ها کاربرد دارد. کروماتوگرافی این امکان تا مواد و اجزا منزوی و نزدیک به هم در یک مخلوط جدا شوند این در حالی است که جداسازی این اجزا از یکدیگر به روش های دیگر تقریبا غیر ممکن است.