امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

گاز ترکیبی هیدروکربنی مایع:

شاید این سوال وجود داشته باشد که گازهای مخلوط یا گاز‌های رفرنس و مرجع چه گازهایی هستند و برای چه اهدافی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین منظور مقاله ای تهیه نموده‌ایم و در مورد گاز ترکیبی هیدروکربنی مایع (liquid) و کاربردهای این گاز مرجع توضیحاتی ارائه می‌دهیم.

گاز رفرنس چیست؟

گازهای کالیبراسیون دارای دو دسته می‌باشند: گاز کالیبراسیون صفر(Zero) و گاز کالیبراسیون اسپن.

گاز کالیبراسیون صفر را می‌توان گازی در نظر گرفت که هیچ گاز مشتعل شونده‌ای در آن وجود ندارد برای مثال گاز کالیبراسیون صفر آنالایزور اکسیژن می‌تواند نیتروژن باشد. اکسیژن با نیتروژن مخلوط نمی‌گردد به همین دلیل می‌تواند برای کالیبراسیون یک نقطه صفر تعیین کند.

گاز کالیبراسیون اسپن یک نوع گاز پیشرفته تر از گاز کالیبراسیون صفر می‌باشد.

گاز ترکیبی:

نمونه از گاز ترکیبی مایع تولید شده در سپهرگازکاویان:

50% نرمال بوتان*5%ایزو بوتان ( به این ترکیب گازی G30 نیز می‌گویند).

پروپان*بوتان*پنتان در بالانس اتان

این موارد تنها نمونه ای از گازهای ترکیبی هیدروکربنی مایع تولید شده توسط شرکت سپهرگازکاویان می‌باشد.